Etyka życia

Najbardziej głęboką warstwą etyki jest to w co sami wierzymy. Wartości, które my sami wewnętrznie uznajemy za ważne. I tak jak za naruszenie norm społecznych karzą nas inni, to za naruszenie norm osobistych ukarzemy siebie sami.

Bo jeżeli robimy coś wbrew temu, co uważamy za właściwe, to rzadko czujemy się z tym dobrze. Możemy oczywiście uzasadniać nasze postępowanie koniecznością, okolicznościami lub czymkolwiek innym, ale gdy zostajemy sami ze sobą, to trudno wtedy o spokój ducha. Wiemy, że naruszyliśmy jakąś własną wewnętrzną granicę, której wcale nie chcieliśmy przekraczać.

Czytaj dalej